Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 15 Bydgoszcz, 15 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
264 nr XXXI/226/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. 822
265 nr XXXI/228/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej nie zapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty. 822
266 nr XXXII/230/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe. 822
267 nr XXXII/231/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania nie zapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty. 823
268 nr XXXII/168/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mogileńskiego. 823
269 nr XXXIII/172/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński. 824
270 nr XXXIII/177/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Mogileńskiego. 825
271 nr XXXV/377/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług na obszarze Miasta Sępólna Krajeńskiego. 825
272 nr XXXV/378/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów usług i zabudowy mieszkaniowej na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie. 841
273 nr XXV/251/2001 Rady Gminy Lniano z dnia 19 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Brzemiona, obejmującego działki nr 101/1, 101/2 i części działki nr 102. 852
274 nr 899/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem P120ON, położonego przy ulicy Okólnej. 857
275 nr 900/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla 859
276 nr XXIX/173/2001 Rady Gminy Dobre z dnia 25 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre. 861
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]