Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 149 Bydgoszcz, 17 grudzień 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
3030 nr 223/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rad Gmin w Chrostkowie i Kowalu i Rady Miejskiej w Skępem. 8153
3031 nr 224/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie. 8154
UCHWAŁY:
3032 nr II/7/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infiltracyjnego ujęcia wody w Osówcu, Gmina Sicienko (dla potrzeb ujęcia wody na rzece Brdzie na Czyżkówku w Bydgoszczy) obejmująceg 8155
3033 nr 1231/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla terenu położonego w rejonie ul. Odległej, Przelot, Gminnej, Rozwartej i Ostrej oraz linii kolejowej relacj 8164
3034 nr III/25/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 8168
3035 nr III/26/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8168
3036 nr III/27/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 8169
3037 nr III/28/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości. 8169
3038 nr III/29/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 8170
3039 nr III/30/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny. 8170
3040 nr III/31/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o gruntach. 8170
3041 nr III/33/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o lasach. 8171
3042 nr II/7/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 8171
3043 nr II/8/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 8172
3044 nr II/9/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek leśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego. 8172
3045 nr II/10/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek rolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego. 8172
3046 nr II/11/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8173
3047 nr II/15/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i posiadania psów. 8174
3048 nr II/16/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 8174
3049 nr II/17/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8175
3050 nr II/18/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2003 rok. 8177
3051 nr II/19/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty targowej. 8177
3052 nr II/20/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatkowych. 8178
3053 nr III/13/02 Rady Gminy Dobre z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej. 8178
3054 nr III/14/02 Rady Gminy Dobre z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 8178
3055 nr III/15/02 Rady Gminy Dobre z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów w 2003 roku. 8179
3056 nr III/16/02 Rady Gminy Dobre z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok, określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 8179
3057 nr III/17/02 Rady Gminy Dobre z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2003, oraz określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji 8180
3058 nr III/18/02 Rady Gminy Dobre z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2003. 8180
3059 nr III/19/02 Rady Gminy Dobre z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego. 8184
3060 nr III/9/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2003 roku. 8184
3061 nr III/10/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2003 r. 8184
3062 nr III/11/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na 2003 r. 8185
3063 nr III/12/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2003 r. 8185
3064 nr III/13/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej na 2003 r. 8186
3065 nr III/14/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 r. 8186
3066 nr III/15/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. 8187
3067 nr III/16/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 8188
3068 nr II/5/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 8189
3069 nr II/6/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zboża jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2003 roku. 8189
3070 nr II/7/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2003 roku. 8189
3071 nr II/8/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2003. 8190
3072 nr II/9/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8191
3073 nr 14/02 Rady Miasta Torunia z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej w Toruniu. 8192
3074 nr 15/02 Rady Miasta Torunia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 8195
3075 nr 16/02 Rady Miasta Torunia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 8195
3076 nr 17/02 Rady Miasta Torunia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej. 8197
3077 nr 18/02 Rady Miasta Torunia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia użytków rolnych z podatku rolnego. 8197
3078 III/16/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2003 r. 8198
3079 nr III/17/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 r. 8198
3080 nr III/18/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8200
3081 nr III/19/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2003 r., określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku użytków rolnych, na który 8202
3082 nr III/16/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8202
3083 nr III/17/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 8203
3084 nr III/18/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących w zakresie podatków lokalnych. 8207
3085 nr III/21/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 8207
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]