Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 148 Bydgoszcz, 17 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2954 nr III/8/2002 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Strzelno w roku 2003 oraz wzoru formularzy podatkowych. 8098
2955 nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Strzelno w 2003 r. oraz wzorów formularzy podatkowych. 8098
2956 nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Strzelno na 2003 r. 8099
2957 nr II/6/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003. 8099
2958 nr II/7/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkc 8100
2959 nr II/8/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formu 8101
2960 nr II/9/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003. 8102
2961 nr II/10/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i opłaty administracyjnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003. 8102
2962 nr II/11/2002 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2003. 8102
2963 nr II/7/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2003 r. 8104
2964 nr II/8/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na 2003 r. 8105
2965 nr II/9/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2003 r 8105
2966 nr II/10/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 8107
2967 nr II/9/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 8107
2968 nr II/10/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 8108
2969 nr II/11/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 8109
2970 nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2002, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2003 r. 8110
2971 nr II/13/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu. 8111
2972 nr II/14/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje o gruntach składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu. 8111
2973 nr II/15/02 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje o lasach składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu. 8111
2974 nr II/7/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2003 r. na terenie Gminy Fabianki, ustalenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru podatku r 8112
2975 nr II/8/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia wzorów formularzy na podatek leśny. 8112
2976 nr II/9/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2003 r. na terenie Gminy Fabianki, ustalenia wzorów formularzy oraz zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 8113
2977 nr II/10/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów i opłat lokalnych na 2003 r. na terenie Gminy Fabianki, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku i opłat. 8114
2978 nr II/11/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2003 r. na terenie Gminy Fabianki. 8115
2979 nr II/7/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. 8116
2980 nr II/8/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku leśnego. 8116
2981 nr II/9/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8116
2982 nr II/10/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8117
2983 nr II/11/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów i formularzy wykazów i deklaracji. 8117
2984 nr II/8/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003. 8118
2985 nr II/9/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2003 r. na obszarze Gminy Brodnica. 8119
2986 nr II/10/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, inform 8119
2987 nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz wysokości wynagradzania inkasentów. 8119
2988 nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania. 8120
2989 nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania. 8121
2990 nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. przyjmowanej jako podstawę naliczania podatku rolnego od gruntów oraz określenia inkasentów podatk 8122
2991 nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8122
2992 nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 8123
2993 nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości. 8124
2994 nr III/29/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji w podatku rolnym. 8124
2995 nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatku leśnego. 8125
2996 nr II/8/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego. 8125
2997 nr II/9/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego oraz zwolnień w podatku leśnym. 8125
2998 nr II/10/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2003 oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 8126
2999 nr II/11/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2003. 8126
3000 nr II/12/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 8127
3001 nr II/15/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003. 8127
3002 nr II/16/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 8129
3003 nr III/13/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8129
3004 nr III/14/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2003 r. 8130
3005 nr III/15/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kijewo Królewskie wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości 8130
3006 nr III/16/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8130
3007 nr III/17/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 8132
3008 nr III/19/2002 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia powyżej jednego miesiąca terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy. 8133
3009 nr III/5/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych na rok 2003. 8133
3010 nr III/6/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. 8133
3011 nr III/7/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów - na rok 2003. 8134
3012 nr III/8/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. 8134
3013 nr III/9/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2003. 8134
3014 nr III/10/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2003. 8135
3015 nr III/10/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. oraz zwolnień z tego podatku. 8136
3016 nr III/11/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 r., określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, a także zarządzenia poboru przedmiotowego pod 8136
3017 nr III/12/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na 2003 r., ustalenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 8137
3018 nr III/13/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2003 r., zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 8137
3019 nr III/14/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz określenia jej wysokości. 8138
3020 nr III/15/02 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2003 r. na obszarze Gminy Rogowo. 8138
3021 nr III/16/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r. 8139
3022 nr III/19/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Rogowo wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 8140
3023 nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do obliczania podstawy podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia w 2003 r. 8141
3024 nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8141
3025 nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania środków transportowych na 2003 r. 8143
3026 nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej. 8144
3027 nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów , terminów płatności podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień od tego podatku innych, niż określone w ustawie. 8145
3028 nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z podatku leśnego. 8145
3029 nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatkowych. 8146
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]