Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 147 Bydgoszcz, 17 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2861 nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej opłatę prolongacyjną od zobowiązań podatkowych. 8031
2862 nr II/7/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości jak również wzorów formularzy informacji na podatek rolny, leś 8031
2863 nr II/8/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym. 8031
2864 nr II/9/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8032
2865 nr II/10/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 8032
2866 nr II/11/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8033
2867 nr II/12/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów. 8033
2868 nr II/13/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8034
2869 nr II/14/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 8035
2870 nr III/10/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8036
2871 nr III/11/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty miejscowej. 8036
2872 nr III/12/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 8037
2873 nr III/13/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla osób prawnych i fizycznych. 8038
2874 nr II/10/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 8039
2875 nr II/11/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 8039
2876 nr II/12/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8040
2877 nr II/13/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomośc 8041
2878 nr II/5/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. 8041
2879 nr II/6/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8042
2880 nr II/7/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. 8044
2881 nr II/8/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej na 2003 r. 8044
2882 nr II/9/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2003 r. 8044
2883 nr II/10/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego. 8045
2884 nr II/11/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego. 8045
2885 nr II/5/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 8045
2886 nr II/6/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 8046
2887 nr II/7/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8046
2888 nr II/8/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów. 8048
2889 nr II/13/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru 8048
2890 nr II/14/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru 8048
2891 nr II/15/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru 8049
2892 nr II/5/2002 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny. 8049
2893 nr II/6/2002 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 8049
2894 nr II/7/2002 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 grudzień 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8050
2895 nr II/8/2002 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny. 8051
2896 nr II/9/2002 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 8051
2897 nr II/10/2002 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. 8052
2898 nr II/8/2002 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i informacji o lasach od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizac 8052
2899 nr II/9/2002 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjn 8053
2900 nr II/10/2002 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 8053
2901 nr III/13/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2003 r. 8054
2902 nr III/14/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości. 8054
2903 nr III/15/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu poboru podatku. 8055
2904 nr III/16/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, 8055
2905 nr III/17/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i informacji o lasach od osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny od osób prawnyc 8056
2906 nr III/18/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej. 8056
2907 nr III/20/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 8057
2908 nr II/8/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określania zasad poboru inkasa na obszarze gminy na 2003 r. 8058
2909 nr II/9/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji na podatek rolny dla osób fizycznych, wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości pra 8059
2910 nr II/10/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych, wzoru deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości 8059
2911 nr II/11/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji na podatek leśny dla osób fizycznych, wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości pra 8060
2912 nr II/12/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8060
2913 nr II/13/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8060
2914 nr II/14/2002 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 8062
2915 nr III/7/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2003 r. 8062
2916 nr III/8/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie ulg i zwolnień od tego podatku. 8063
2917 nr III/9/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru. 8064
2918 nr III/10/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8064
2919 nr III/11/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru. 8066
2920 nr III/12/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad stosowania zwolnień oraz sposobu jej poboru. 8066
2921 nr III/13/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy. 8067
2922 nr III/14/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeziora Wielkie wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i p 8067
2923 nr III/15/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 8068
2924 nr III/3/12/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2003 r. 8069
2925 nr III/4/13/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. podatku od środków transportowych. 8069
2926 nr III/5/14/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 8070
2927 nr III/6/15/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 8071
2928 nr III/7/16/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 8071
2929 nr III/8/17/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 8072
2930 nr III/9/18/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej oraz poboru opłaty w drodze inkasa. 8072
2931 nr II/14/2002 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8073
2932 nr II/15/2002 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 r. 8073
2933 nr II/16/2002 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2003 r. 8074
2934 nr II/18/2002 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 8075
2935 nr III/16//02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola. 8075
2936 nr III/17/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2003 r. 8077
2937 nr III/18/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 8078
2938 nr III/19/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru. 8079
2939 nr III/20/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 8080
2940 nr III/21/02 Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. 8080
2941 nr III/22/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 8081
2942 nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2003 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego. 8081
2943 nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego. 8082
2944 nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku. 8082
2945 nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania środków transportowych na 2003 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku. 8083
2946 nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku. 8084
2947 nr 18/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Szubin wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatkowych. 8085
2948 nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej, a także zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasent 8085
2949 nr II/22/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, jej poboru i terminu płatności. 8086
2950 nr III/8/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej. 8086
2951 nr III/9/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 8087
2952 nr III/10/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 8089
2953 nr III/11/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 8090
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]