Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 146 Bydgoszcz, 16 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2773 nr II/9/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2003. 7962
2774 nr II/10/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003. 7962
2775 nr II/11/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych na rok 2003. 7963
2776 nr II/12/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2003. 7963
2777 nr II/13/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów - na rok 2003. 7964
2778 nr II/14/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. 7964
2779 nr II/15/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. 7964
2780 nr III/9/2002 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. 7965
2781 nr III/10/02 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 7965
2782 nr III/11/2002 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2003 r. 7966
2783 nr III/12/2002 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z III-ech kwartałów 2002 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 7967
2784 nr III/7/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów. 7967
2785 nr III/8/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 7968
2786 nr III/9/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. 7968
2787 nr III/10/2002 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy niezbędnych do ustalenia wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 7969
2788 nr II/13/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 7969
2789 nr II/14/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością Gminy Chełmno. 7970
2790 nr II/15/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obowiązującej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiący podstawę do naliczania podatku rolnego w 2003 roku na terenie Gminy 7970
2791 nr II/16/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2003 rok. 7970
2792 nr II/17/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno. 7971
2793 nr II/18/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. 7972
2794 nr II/10/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej. 7972
2795 nr II/11/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2003. 7973
2796 nr II/12/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 7974
2797 nr II/13/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003. 7974
2798 nr II/14/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 7975
2799 nr II/15/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy podatku rolnego. 7976
2800 nr II/14/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osielsko na 2003 rok. 7977
2801 nr II/15/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2003. 7977
2802 nr II/16/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2003. 7978
2803 nr II/17/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2003. 7978
2804 nr II/18/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2003 stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów. 7979
2805 nr II/19/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003. 7979
2806 nr II/20/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 7981
2807 nr II/8/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7981
2808 nr II/9/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej. 7982
2809 nr II/10/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 7982
2810 nr II/11/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 7983
2811 nr II/12/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz terminów płatności i sposobu jego pobierania. 7984
2812 nr II/13/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających dane do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 7985
2813 nr III/12/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chełmża. 7985
2814 nr III/13/2002 Rada Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. 7986
2815 nr III/14/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i wprowadzenia innych zwolnień podmiotowych. 7986
2816 nr III/15/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych. 7987
2817 nr III/16/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych. 7988
2818 nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. sprawie w ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2003. 7988
2819 nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 7989
2820 nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 7989
2821 nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru. 7991
2822 nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 7991
2823 nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, i 7992
2824 nr 8/II/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. 7992
2825 nr 9/II/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7992
2826 nr 10/II/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku. 7993
2827 nr 11/II/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 7993
2828 nr II/7/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2003 rok na obszarze gminy. 7994
2829 nr II/8/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień w tym podatku. 7994
2830 nr II/9/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 7995
2831 nr II/10/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok. 7996
2832 nr II/11/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny na 2003 rok. 7996
2833 nr II/12/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa. 7997
2834 nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 7997
2835 nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 7998
2836 nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. 7998
2837 nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku. 7999
2838 nr II/5/02 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku. 7999
2839 nr II/6/02 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy na podatek rolny. 8000
2840 nr II/7/02 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru. 8001
2841 nr II/8/02 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny. 8001
2842 nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8001
2843 nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 8002
2844 nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 8004
2845 nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego. 8005
2846 nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych. 8005
2847 nr III/13/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2003. 8005
2848 nr III/15/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2003 rok i ustalenia informacji i d 8007
2849 nr III/16/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej. 8008
2850 nr III/11/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 8009
2851 nr III/12/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. 8009
2852 nr III/13/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów. 8015
2853 nr III/14/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. 8015
2854 nr III/15/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów. 8015
2855 nr III/16/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych. 8016
2856 nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003. 8016
2857 nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2003 rok. 8017
2858 nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2003. 8017
2859 nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2003. 8021
2860 nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 8021
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]