Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 145 Bydgoszcz, 16 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2709 nr II/7/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 r. 7913
2710 nr II/8/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie podatku rolnego na 2003 r. 7913
2711 nr II/9/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów. 7913
2712 nr II/10/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podat 7914
2713 nr II/6/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. 7914
2714 nr II/7/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 7914
2715 nr II/8/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 7915
2716 nr II/9/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru. 7918
2717 nr II/10/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. 7918
2718 nr II/8/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 7919
2719 nr II/11/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 7919
2720 nr II/15/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. 7920
2721 nr II/16/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji. 7921
2722 nr II/17/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek i sposobu poboru podatku od posiadania psów. 7921
2723 nr III/11/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia ceny skupu żyta dla wyliczenia podatku rolnego na 2003 r. 7922
2724 nr III/12/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2003 r. 7922
2725 nr III/13/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i poboru tego podatku w 2003 r. 7923
2726 nr III/15/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązującego na terenie Gminy Więcbork wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach, składanego p 7923
2727 nr II/12/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminów płatności opłaty administracyjnej na 2003 r. 7924
2728 nr II/8/2002 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2003 r. 7924
2729 nr II/9/2002 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru. 7925
2730 nr II/10/2002 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 7926
2731 nr II/6/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnien 7928
2732 nr II/7/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego. 7928
2733 nr II/8/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów na 2003 r. 7929
2734 nr II/9/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie ma 7929
2735 nr II/10/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. 7930
2736 nr III/7/2002 Rady Gminy w Osieku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek w roku podatkowym 2003. 7930
2737 nr III/8/2002 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7930
2738 nr III/9/2002 Rady Gminy w Osieku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 7931
2739 nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 7931
2740 nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 7932
2741 nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłaty administracyjnej na 2003 r. 7934
2742 nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2003 r. 7934
2743 nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 r. 7934
2744 nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 7935
2745 nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 7935
2746 nr II/8/02 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru. 7936
2747 nr II/9/02 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 7936
2748 nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania podatku, terminów płatności podatku i sposobów jego poboru. 7939
2749 nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru i terminu płatności tej opłaty. 7939
2750 nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński. 7940
2751 nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata 7940
2752 nr II/6/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 7941
2753 nr III/7/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i sposobu poboru podatku rolnego. 7942
2754 nr III/8/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psa, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku. 7943
2755 nr III/9/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zasad poboru i określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. 7943
2756 nr III/10/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny. 7944
2757 nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 r. 7944
2758 nr II/10/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2003 r. 7945
2759 nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2003 r. 7946
2760 nr II/12/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w 2003 r. 7948
2761 nr II/13/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Burmistrza, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w 2003 r. 7948
2762 nr II/14/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2003 r. 7949
2763 nr II/15/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. 7949
2764 nr II/16/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów i czynszów za dzierżawę ziemi gminnej oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru p 7949
2765 nr II/17/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny. 7950
2766 nr II/18/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny. 7950
2767 nr II/19/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. 7951
2768 nr II/6//2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. 7951
2769 nr II/7//2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. 7952
2770 nr II/8/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 r. 7953
2771 nr II/11/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie; określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2003. 7953
2772 nr II/13/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 r. 7955
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]