Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 143 Bydgoszcz, 11 grudzień 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
2667 nr 218/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie. 7814
2668 nr 219/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Osielsku. 7815
UCHWAŁY:
2669 nr XXXIV/362/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrcz. 7815
2670 nr II/9/2002 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień. 7848
2671 nr II/10/2002 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego. 7849
2672 nr II/11/2002 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego gruntów leśnych będących własnością Gminy Lubiewo. 7849
2673 nr II/12/2002 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. 7849
2674 nr II/13/2002 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 7850
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]