Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 142 Bydgoszcz, 10 grudzień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2654 nr XXXI/253/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia sołectwa Czekanowo i przyjęcia statutu sołectwa. 7758
2655 nr XXXIX/540/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 7763
2656 nr XXXIX/555/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/530/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. 7767
2657 nr XXVI/178/02 Rady Gminy Topólka z 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Topólka. 7768
2658 nr XXXIII/175/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Cierpice - teren usług komercyjnych. 7769
2659 nr XXXIII/176/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Cierpice - tereny mieszkaniowe i rekreacyjne. 7772
2660 nr XXXIII/177/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Mała Nieszawka - mieszkalnictwo i usługi komercyjne. 7776
2661 nr XXXIII/178/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Mała Nieszawka - mieszkalnictwo i usługi komercyjne. 7779
2662 nr XXXIII/179/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Wielka Nieszawka - tereny mieszkaniowe i usług komercyjnych. 7795
2663 nr XXXIV/364/2002 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji benzynowej zlokalizowanej na działkach nr 48/2, 49/3 w Trzeciewcu. 7804
2664 nr XXXVI/188/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie. 7808
2665 nr 1/3/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalonych przez organ prowadzący. 7809
POROZUMIENIE
2666 nr 152/2002 zawarte w dniu 12 listopada 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego. 7810
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]