Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 141 Bydgoszcz, 04 grudzień 2002
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2641 nr 51/2002 z dnia 27 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 49/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny. 7706
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
2642 nr 210/02 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Inowrocławiu. 7706
2643 nr 211/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Fabiankach, Rad Miast w Lipnie i Rypinie. 7707
2644 nr 212/02 z dnia3 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie. 7708
2645 nr 213/02 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 7709
2646 nr 214/02 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Inowrocławiu. 7710
UCHWAŁY:
2647 nr XXVIII/216/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 18 września 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/196/2001 Rady Gminy Bukowiec z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r. 7711
2648 nr LIII/1729/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla 7711
2649 nr XXXVIII/285/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko. 7719
2650 nr LVIII/452/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia 7735
2651 nr LVIII/453/02 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chełmża w dzierżawę oraz określenia wysokości czynszów. 7739
2652 nr LVIII/454/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany 7740
2653 nr XXVII/229/02 Rady Gminy w Sośnie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno. 7740
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]