Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 14 Bydgoszcz, 14 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
251 nr XXXIII/346/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie stopniowej likwidacji Gimnazjum nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. 774
252 nr XXXIII/347/2001 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. 774
253 nr XL/1188/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. 774
254 nr XXXVI/195/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 776
255 nr XXXVI/198/01 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Chodecz. 776
256 nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 224/3 i 224/4 położonych we wsi Śmielin Gmina Sadki. 776
257 nr XVII/111/2001 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wyodrębniony z części Gminy Lubanie - wsie Siutkówek, Probostwo Górne, Mikanowo A. 782
258 nr XXIX/213/2001 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 17 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 326/13, nr 348/8 i 348/14 położonych przy ul. Wiślanej we wsi Szpetal Górny. 790
259 nr XXXII/428/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących działkę nr 306 w Mieście Koronowie, oraz w Gminie Koronowo działki nr 94/1, nr 497, nr 498/1, nr 796
260 nr XXXV/258/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa i usług produkcyjnych na działce nr 18/6 we wsi Zbrachlin. 812
261 nr VII/87/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany zapisu w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr I/2/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. 817
262 nr XLI/527/2002 Rady Miejskie w Nakle n/ Notecią z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/496/2001 z 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjn 818
263 nr 77/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2002 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu. 818
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]