Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 139 Bydgoszcz, 27 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2623 nr XXXV/169/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Bytoń. 7583
2624 nr XLIII/354/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 7586
2625 nr XLIII/356/02 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2002 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia metali żelaznych i nieżelaznych. 7586
2626 nr XLII/277/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 września 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubraniec. 7586
2627 nr XXXVI/385/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni oraz nadania statutu tej jednostce. 7590
2628 nr XXXVI/172/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Głuszyn Gmina Bytoń, obejmującego działkę nr 262/13. 7594
2629 nr XXXI/190/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tłuchowo. 7598
2630 nr XXXI/191/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tłuchowo. 7602
2631 nr XXXI/192/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 7604
2632 nr XXXI/194/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Tłuchowo obowiązku ewidencjonowania osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu. 7607
2633 nr XXXVIII/214/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, oraz mieszkaniowo-usługowo-rzemieślniczo-produkcyjnej we wsi Miedzno, Gmina Osie obejmującego działk 7607
2634 nr XXXVIII/215/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pruskie, Gmina Osie, obejmującego działkę nr 48/13 oraz części działek nr 48/10, 48/11, 48/14. 7612
2635 nr XXXVIII/220/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i terenu rolnego we wsi Wierzchy, Gmina Osie, obejmującego działki nr 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, ora 7617
2636 nr XXXIX/254/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Skępe, obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaj 7622
2637 nr XXXIV/224/02 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Lubiewo, obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortym 7622
POROZUMIENIE
2638 aneks nr 7 z dnia 15 października 2002 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie przewożenia wniosków paszportowych i wydrukowanych paszportów. 7623
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]