Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 138 Bydgoszcz, 25 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2612 nr XXXVIII/212/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Osie, Gmina Osie obejmujących działki nr 24, 35/2, 82/6, 82/8, 91/17, 115, 228/2, 323/1, 324/3 i części działek nr 7519
2613 nr XXXVIII/213/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Łążek, Gmina Osie, obejmującego działkę nr 48/3. 7531
2614 nr XXXVIII/216/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, produkcji i handlu materiałami budowlanymi i z drewna we wsi Radańska, Gmina Osie, obejmującego część działki nr 112. 7535
2615 nr XXXVIII/217/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Stara Rzeka, Gmina Osie, obejmujących części działek nr 17/2, 19/10, 154/8 i 154/9. 7539
2616 nr XXXVIII/218/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej we wsi Tleń, Gmina Osie, obejmujących działki nr 23, 71a, 77/15, 84/5, 84/6, 84/88, 7545
2617 nr XXXVIII/219/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Wałkowiska, Gmina Osie, obejmującego części działek nr 20/12 i nr 21/6. 7564
2618 nr I/4/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu. 7569
INFORMACJE:
2619 z dnia 8 listopada 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/882C/1733/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Gminę i Miasto Lubraniec, prowadzącą działalności gospodarczą w formie komunalnego 7569
2620 z dnia 8 listopada 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2198-A/5/2002/2002/II/RO zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 7570
2621 z dnia 13 listopada 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1613-A/7/2002/I/AS zatwierdzającej taryfę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 7574
2622 z dnia 15 listopada 2002 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/574A/2644/W/OPO/2002/AJ i nr PCC/602A/2644/W/OPO/2002/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w z 7578
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]