Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 137 Bydgoszcz, 22 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2596 nr XXXIV/419/02 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim. 7475
2597 nr XXXIV/420/02 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 7476
2598 nr XXXVI/376/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 23 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części sołectwa Skarszewy, położonych w rejonie ujęcia leczniczych wód geotermalnych. 7480
2599 nr XXXVI/377/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 23 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części sołectwa Ruda, położonych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 i gminnej nr 4413057. 7488
2600 nr LI/767/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogówko. 7497
2601 nr LI/768/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźno. 7497
2602 nr LI/769/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia. 7497
2603 nr LI/770/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia. 7497
2604 nr XXVII/181/02 Rady Gminy Topólka z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka w części obejmującej działkę nr 163 we wsi Orle. 7498
2605 nr XXX/162/02 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno dotyczących lokalizacji terenów rekreacyjno-turystycznych na działkach o nr ewid. 259/5 i 262 położonych w miejsco 7502
2606 nr VI/59/2002 r. Rady Gminy Osielsko z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu gminy oraz form i sposobu używania. 7509
2607 nr XXXII/273/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Rojewo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 7512
2608 nr XLIX/361/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych, na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo, obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jeg 7512
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO:
2609 nr XLI/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie. 7512
2610 nr XLIII/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 7513
POROZUMIENIE
2611 nr 142/2002 zawarte dnia 9 października 2002 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocław w sprawie przekazania dotacji przez Miasto Inowrocław za pośrednictwem budżetu Powiatu Inowrocław na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w In 7514
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]