Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 136 Bydgoszcz, 22 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2582 nr XLIV/340/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Chełmża. 7438
2583 nr XL/262/2002 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wielgie Powiat Lipno. 7443
2584 nr XXXIX/391/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Złotniki Kujawskie. 7446
2585 nr XXXIX/392/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Złotniki Kujawskie. 7448
2586 nr XXXIX/393/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 7449
2587 nr XXXIX/395/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego r 7456
2588 nr XXXIV/181/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortyme 7456
2589 nr XLV/357/02 Rady Miasta Rypina z dnia 9 października 2002 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie i nadania jej statutu. 7456
2590 nr XLI/269/2002 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Wielgie obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 7459
2591 nr XXXVII/274/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy i miasta obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracj 7459
2592 nr XXXII/375/02 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 7459
2593 nr XXXII/378/02 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz re 7467
2594 nr XXXII/381/02 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 7467
2595 nr XXXVIII/354/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowa Wieś Wielka. 7469
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]