Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 132 Bydgoszcz, 18 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2559 nr XLVIII/243/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia i przyjęcia regulaminu targowiska przy Placu Kościuszki w Chodczu. 7255
2560 nr XLVIII/246/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych i statutu. 7256
2561 nr LIII/584/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 września 2002 r. w sprawie liczby wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 7258
2562 nr XLIII/357/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ich przebiegu na terenie Powiatu Nakielskiego. 7258
2563 nr 89/XLV/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia 7259
2564 nr XXXVII/343/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Kornelin w Gminie Szubin. 7266
2565 nr XXXVII/346/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Szubin. 7269
2566 nr XLV/231/02 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. 7273
2567 nr XXVIII/166/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalu. 7276
2568 nr XXXVI/317/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 października 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Janowcu Wielkopolskim uchwalonym uchwałą nr XXIV/200/01 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 7282
2569 nr XLII/448/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Białe Błota jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego G 7282
ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO
2570 nr 17/Z/2002 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego. 7288
POROZUMIENIE
2571 nr 148/2002 zawarte dnia 16 września 2002 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w sprawie przekazania środków pieniężnych przez Gminę Inowrocław na rzecz Komendy Powiatowej 7289
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]