Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 131 Bydgoszcz, 15 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2551 nr XXXVI/265/02 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jabłonowo Pomorskie, w rejonie ul. Nowy Rynek. 7194
2552 nr 164/2002 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej. 7197
2553 nr XLVIII/495/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. Sikorskiego w Brodnicy. 7197
2554 nr XLII/271/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. 7201
2555 nr L/461/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmieścia 7202
2556 nr XXXIX/487/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Ciechocinka. 7205
2557 nr XXXV/368/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli dotyczące stawek dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów szkół uchwalonego uchwałą nr XXII/242/2001 oraz dodatków funkcyjnych uchw 7247
2558 nr XXXVI/346/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia. 7247
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]