Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 11 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
238 nr XXVIII/246/01 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna. 682
239 nr 159/XXIX/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego. 687
240 nr XL/396/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt. 689
241 nr XL/397/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 689
242 nr XL/398/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna. 689
243 nr 195/XXIII/01 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Michała Skrzypczaka w Wielkim Zajączkowie. 690
244 nr XVI/185/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś wielka na obszarze wsi Czarnowo - tereny osiedleńcze. 691
245 nr XXII/407/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście Żninie. 696
246 nr XXII/408/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2001 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Żninie. 712
247 nr XXX/316/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Rucewko Gmina Złotniki Kujawskie. 747
248 nr XXX/318/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2001 r. w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego działek nr 24, nr 25 i nr 27 w Tarkowie Górnym, w Gminie Złotniki Kujawskie. 749
249 nr XLVI/526/2002 Rady Miejskiej w Nakle n/ Notecią z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło n/ Notecią na lata 2002-2006. 754
250 nr XLVI/528/2002 Rady Miejskiej w Nakle n/ Notecią z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLIV/500/98 Rady Miejskiej w Nakle n/ Notecią z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, wysokości opłat za wyda 770
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]