Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 129 Bydgoszcz, 12 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2539 nr 25/199/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 6754
2540 nr XLIX/687/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza, Magazynowej, Dworcowej, Ks 6758
2541 nr XLII/286/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 24 września 2002 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. 6777
2542 nr LIII/1730/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze jednostki Kapuściska w Bydgoszczy, ograniczonego rzeką Brdą, ulicą Toruńską, terenami ogrodów dział 6778
2543 nr XXXIII/273/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie. 6783
2544 nr XLII/372/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 9 października 2002 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Wyzwolenia w Więcborku. 6783
INFORMACJE:
2545 z dnia 23 września 2002 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/888A/218/W/OPO/2002/AJ, nr PCC/72B/218/W/OPO/2002/AJ oraz OCC/28B/218/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany nazwy oraz zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Przedsięb 6788
2546 z dnia 17 października 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/569-A/4/2002/III/ED w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 6788
2547 z dnia 17 października 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1733-A/6/2002/IV/MJ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Gminy i Miasta Lubraniec prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakła 6793
2548 z dnia 18 października 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/742G/11/W/OWR/2002/HC w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy - Harpen Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 6798
2549 z dnia 21 października 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/860C/256/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, określone 6798
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]