Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 128 Bydgoszcz, 08 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2527 nr XXXVII/356/2002 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia byłych dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Żnińskiego do kategorii dróg powiatowych. 6686
2528 nr XXXVII/480/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2002 r. w sprawie zwolnień podatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 6689
2529 nr 1176/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 6690
2530 nr 475/2002 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Frantschach w Świeciu. 6693
2531 nr 476/2002 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między drogą krajową nr 1, ul. Łąkową oraz drogą powiatową nr 05277. 6704
2532 nr 477/2002 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między drogą krajową nr 5a terenami nizinnymi we wsi Wielki Konopat i Dworzysko. 6721
2533 nr XLII/279/2002 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 8 października 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu. 6740
2534 nr 1220/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Miasta Toruń. 6740
2535 nr 1224/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności podatkowych stanowiących dochody budżetu miasta. 6744
2536 nr 1229/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 r. w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste, w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń zabudowanych przez ich posiadaczy. 6745
2537 nr 1230/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem P 46 ZL, położonego przy ul. Szubińskiej 13 i 15. 6746
2538 nr 1232/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla obszaru położonego przy ul. Działowej, ograniczonego od południa i wschodu Strugą Toruńską, od północy lin 6748
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]