Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 08 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2509 nr XXXV/310/2002 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 6643
2510 nr XXXV/311/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażania zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkaln 6650
2511 nr XLIII/243/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku. 6650
2512 nr XXVIII/206/02 Rady Gminy Gruta z dnia 23 września 2002 r. w sprawie opłat pobieranych za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Boguszewie. 6654
2513 nr LIII/1708/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przyjęcia 6654
2514 nr LIII/1710/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami. 6660
2515 nr LIII/1727/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych. 6661
2516 nr XXXVIII/277/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Fabianki. 6661
2517 nr XL/388/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. 6665
2518 nr XLI/420/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, i stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. 6669
2519 nr LIV/590/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nakło nad Notecią. 6670
2520 nr LIV/592/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 6671
2521 nr XXXVIII/302/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. 6671
POROZUMIENIA:
2522 z dnia 26 września 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nakielskiego a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle nad Notecią. 6675
2523 z dnia 10 października 2002 r. zawarte między Powiatem Nakielskim a Gminą Sadki w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. 6676
2524 nr 10/2002 z dnia 23 października 2002 r. zawarte między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Warlubie w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6676
2525 nr 11/2002 z dnia 17 października 2002 r. zawarte między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Pruszcz, w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6677
ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK
2526 nr LXXIII/2002 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 6679
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]