Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 06 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2497 nr XXXVI/255/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Biskupice, dotyczącej działek geodezyjnych nr - 157/1 i 158/2 oraz 27/1 (część). 6510
2498 nr XXXVI/256/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Brąchnowo, dotyczącej działek geodezyjnych nr - 102/1; 102/2; 116/1 (część); 116/2; 137 6517
2499 nr XXXVI/257/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka., w części sołectwa Łubianka, dotyczącej działek geodezyjnych nr 231/1-7; 272 (część); 234/2 (część); 234/ 6525
2500 nr XXXVI/258/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Pigża, dotyczącej działek geodezyjnych nr 67/9 (część); 67/19; 67/49 (część); 67/50; 76 6542
2501 nr XXXVI/259/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Przeczno, dotyczącej działek geodezyjnych nr 22/2; 55 (część); 64/1 (część); 65 (część) 6555
2502 nr XXXVI/260/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Warszewice, dotyczącej działek geodezyjnych nr 317/2 (część); 319/2 (część); 321 do 327 6562
2503 nr XXXVI/261/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Zamek Bierzgłowski, dotyczącej działek geodezyjnych nr 324/5 (część); 470/3 (część); 47 6569
2504 nr XXXVI/262/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectw Bierzgłowo i Zamek Bierzgłowski, dotyczącej komunalnych urządzeń gospodarki ściekowej. 6586
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]