Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 124 Bydgoszcz, 05 listopad 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2487 nr XXIX/229/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzyżawa. 6462
2488 nr XXXIX/356/02 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie nr 46938 do kategorii dróg powiatowych. 6464
2489 nr XXVII/237/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Krąg. 6464
2490 nr XXVII/238/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Krąg i Zwierzyniec. 6469
2491 nr XLIV/147/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chełmińską a ul. Parkową, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy Średnicowej; obszaru zawartego m 6479
2492 nr 482/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Świecie. 6501
2493 nr XXXVII/272/02 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 6501
2494 nr XXX/502/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokalizacji handlu okrężnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu targowiska. 6505
2495 nr XXX/503/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 6505
ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO
2496 nr XXI/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Powiatu Lipnowskiego. 6506
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]