Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 31 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2476 nr XXXI/246/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002-2006. 6418
2477 nr XXXIV-300/2002 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 36 we wsi Belno. 6419
2478 nr XXXIV-303/2002 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 332/12 we wsi Czersk Świecki. 6424
2479 nr XL/262/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 września 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym. 6429
2480 nr XLIX/688/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Jacewskiej, Toruńskiej, Józefa Chociszewskiego i Marii Skło 6430
2481 nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Si 6447
2482 nr 851/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. 6454
2483 nr 853/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 375/2000 z dnia 20 kwietnia 2000 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących mienie 6454
2484 nr 861/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 790/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia odznaki 6455
2485 nr 48/2002 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 października 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie Gminy Sośno na rok 2002 oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu. 6456
2486 nr XXXV/256/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przyjęcia 6456
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]