Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2469 nr 9/XXXIX/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 6374
2470 nr XLV/267/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego. 6381
2471 nr LIII/582/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Paterek w rejonie ulic Wyzwolenia i Leśnej. 6395
2472 nr LIII/583/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Potulice obejmujących działki nr 6/8 oraz 24/1 i 24/2. 6401
2473 nr 474/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Mieście Świeciu. 6407
POROZUMIENIA:
2474 z dnia 8 września 2002 r zawarte pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 6413
2475 z dnia 16 października 2002 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Starostwem Powiatowym w Lipnie w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 6414
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]