Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 121 Bydgoszcz, 28 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2454 nr LIII/418/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Mirakowo obejmującej tereny usług turystycznych. 6339
2455 nr XXXIX/554/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 89/2 i 2044/4 w Koronowie - Pieczyskach. 6342
2456 nr XLIII/271/02 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice obejmującego tereny położone w miejscowości Świerczynki. 6345
2457 nr XXIX/218/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Papowo Biskupie w części wsi Żygląd obejmującej teren pod przemysł. 6348
2458 nr XXIX/219/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Papowo Biskupie w części wsi Jeleniec obejmującej teren pod stację bazową telefonii komórkowej. 6351
2459 nr XLIII/237/2002 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Słowackiego, terenem kolejowym PKP, a drogą wojewódzką nr 266 w Aleksan 6354
2460 nr XXXVIII/221/02 Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Osie. 6359
2461 nr XXXIII-284/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy. 6363
2462 nr XXXIV-291/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2002 r. wprowadzenie zmian do uchwały nr XXXIII-284/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere 6363
POROZUMIENIA:
2463 nr 73/2002 zawarte w dniu 3 kwietnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w sprawie przekazania przez Gminę za pośrednictwem budżetu powiatu dotacji celowej na kontynuację modernizacji drogi powiatowej nr 689 Racice - Lachmierowice w 6367
2464 nr 74/2002 zawarte w dniu 6 maja 2002 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem w Inowrocławiu w sprawie przekazania przez miasto za pośrednictwem budżetu powiatu dotacji celowej na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 6368
2465 nr 78/2002 zawarte w dniu 6 maja 2002 r. między Miastem Inowrocław a Powiatem w Inowrocławiu w sprawie przekazania przez miasto za pośrednictwem budżetu powiatu dotacji celowej na rzecz Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu na dofinan 6368
2466 nr 97/2002 zawarte w dniu 25 czerwca 2002 r. w Inowrocławiu między Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w sprawie wspólnego zobowiązania się do realizacji inwestycji pod nazwą 6369
2467 nr 103/2002 zawarte w dniu 3 lipca 2002 r. między Gminą Janikowo a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania środków pieniężnych za pośrednictwem budżetu Powiatu Inowrocławskiego przez Gminę Janikowo na rzecz Klubu Europejskiego KONOPA działającego pr 6370
2468 nr 104/2002 zawarte 15 lipca 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 6370
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]