Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 120 Bydgoszcz, 25 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2431 nr 49/2002 z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 6302
UCHWAŁY:
2432 nr XXVI/157/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opłaty targowej. 6303
2433 nr XXVI/158/2002 Rady Miejskiej Kowala z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. 6303
2434 nr XXXVIII/336/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cekcyn. 6304
2435 nr XXXVIII/341/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. 6307
2436 nr XXXVIII/342/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 0531011 Cekcyn-Brzozie do kategorii dróg gminnych. 6308
2437 nr XXXI/372/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wypoczynku i rekreacji przy ulicy Szkolnej. 6308
2438 nr XXXVIII/311/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia. 6314
2439 nr XXXVIII/313/02 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych. 6319
2440 nr XXXVII/281/02 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko. 6319
2441 nr XL/424/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wydania upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 6324
2442 nr XL/425/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wydania upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 6324
2443 nr XL/429/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spł 6324
2444 nr LIII/282/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 września 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr XLI/231/2001 z dnia 28 września 2001 r. dotyczącej zasad przyjmowania odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty za przyjmowanie ich na gmin 6325
2445 nr XXXVII/286/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2002 r. w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie 6326
2446 nr XLII/270/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2002 r. zmieniająca uchwałę nr VI/40/1999 z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Opokach. 6327
2447 nr XL/328/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Inowrocławskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych, wyznaczonych przez Starostę Inowrocławskiego. 6327
2448 nr XL/331/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego. 6328
2449 nr XLV/348/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2002 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta Chełmży. 6328
2450 nr XLIV/283/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 września 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 6329
2451 nr XXXIII/24/2002 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi i parkowanie usuniętych pojazdów. 6334
2452 nr LIV/17662002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Bydgoszczy. 6334
POROZUMIENIE
2453 zawarte w dniu 11 października 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Starostwem Powiatowym w Żninie w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 6334
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]