Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 08 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
220 nr XXIII/174/2001 Rady Gminy Golub Dobrzyń z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 643
221 nr XXIII/175/2001 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w mi 643
222 nr XXVI/202/2001 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży. 644
223 nr XXVI/282/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 644
224 nr XXVI/283/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kcyni. 645
225 nr XXVI/284/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowalewku. 646
226 nr XXVI/285/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kcyni. 646
227 nr XXVI/286/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kowalewku. 649
228 nr XXVIII/315/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 listopada 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kowalewku. 652
229 nr XXVI/288/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. 653
230 nr XVI/111/2001 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzozie. 653
231 nr XXX/262/2001 Rady Gminy w Więcborku z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian Statucie Gminy. 653
232 nr 902/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toruniu. 656
233 nr XXVII/203/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej, ustalenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2002 rok. 674
234 nr XXVII/209/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogowo. 675
235 nr XXVII/210/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej. 677
236 nr XXVII/212/01 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rogowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaż 678
237 nr XXXIX/421/2001 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej. 678
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]