Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 119 Bydgoszcz, 25 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2421 nr XXXVI/333/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Kornelinie. 6258
2422 nr XXXVI/334/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 20/9 w miejscowości Stary Jarużyn. 6262
2423 nr XXXIV-296/2002 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 września 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 203/16 we wsi Jeżewo. 6266
2424 nr XXXIV-299/2002 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 24 we wsi Krąplewice. 6271
2425 nr XXXIV-301/2002 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 177/2 we wsi Taszewko. 6276
2426 nr XXXIII/216/2002 Rady Gminy Lubiewo z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Lubiewo. 6281
2427 nr XXXIII/222/2002 Rada Gminy Lubiewo z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Lubiewo. 6285
2428 nr XXXVII/344/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dziemionna. 6286
2429 nr XXXV/207/02 Rady Gminy Świekatowo z dnia 23 września 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Świekatowo. 6298
2430 nr 90/XLV/2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody. 6298
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]