Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 24 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2409 nr XXXIV/185/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 3 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boniewo. 6222
2410 nr XXXIV/186/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 3 września 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 6227
2411 nr XLIV/511/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Kruszwica. 6227
2412 nr 469/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Świecie. 6231
2413 nr 473/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. 6235
2414 nr 479/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie sprostowania nazwiska w nazwie ulicy położonej we wsi Sulnowo z Bolesława Domeradzkiego na Bolesława Domaradzkiego. 6238
2415 nr XXXIX/245/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 6238
2416 nr XXXVI/243/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprz 6241
2417 nr XXXVI/244/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2002 r. sprawie uchwalenia statutu sołectwa. 6241
2418 nr XXXVI/245/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w dnia 30 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 6245
2419 nr XXXVI/246/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2003-2007. 6248
2420 nr L/457/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 1 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 6250
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]