Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 117 Bydgoszcz, 23 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2399 nr XLIV/341/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża, obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą ks. Frelichowskiego, Bydgoską, Dąbrowskiego, Toruńską, a południową gr 6174
2400 nr XXVIII/272/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno, w części obejmującej fragment terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen 6186
2401 nr XL/270/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług produkcyjnych we wsi Jezuicka Struga. 6190
2402 nr XXXVII/271/2002 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 11 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji Głównego Punktu Zasilania 110/15/KV we wsi Zarzeczewo, Gmina Fabianki. 6194
2403 nr 1177/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem S 01 ZP, położonego pomiędzy ulicami Pod Krzywą Wieżą, Filsaczą i 6198
2404 nr XLIX/690/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego pomiędzy al. Niepodległości i ul. Poznańską. 6201
INFORMACJE:
2405 z dnia 23 września 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1635-A/5/2002/IV/ED w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lipnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ci 6204
2406 z dnia 4 października 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/256-A/5/2002/IV/JP w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję c 6207
2407 z dnia 10 października 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/9565-A/4/2002/III/AK w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Jana Emmerta prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne 6212
2408 z dnia 11 października 2002 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/157D/106/W/OPO/2002/AJ i nr PCC/169B/106/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 6219
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]