Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 116 Bydgoszcz, 21 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2383 nr XXXIII/271/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Wądzyń - pierwszy etap, obejmującego geodezyjne działki gminne nr 147, 149, 153, 154, 156, 151/2, 146 i 148. 6119
2384 nr XLVIII/247/2002 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz. 6125
2385 nr XL/267/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty, sportu i mieszkalnictwa we wsi Rojewo. 6125
2386 nr XL/268/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług produkcyjnych we wsi Żelechlin. 6130
2387 nr XL/269/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i mieszkalnictwa we wsi Mierogoniewice. 6134
2388 nr XXXII/309/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 9 września 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Błądzim, Jeziorki i Lniano. 6139
2389 nr XXXIX/380/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowalewa Pomorskiego w części dotyczącej działek o numerach geodezyjnych 159 i 160 (obręb ew 6152
2390 nr XXXIX/190/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi Zawada Piaski-Kłótno do kategorii drogi gminnej. 6157
2391 nr XXXIX/192/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Baruchowo. 6159
2392 nr XLIX/680/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 6161
2393 nr XLIX/681/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zasad zbywania przez Miasto Inowrocław udziałów i akcji w spółkach kapitałowych. 6165
2394 nr XLIX/684/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XL/560/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2002 r. 6166
2395 nr XLIX/693/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLIV/604/2002 z 22 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Miasta Inow 6166
2396 nr XLIX/699/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych nieruchomości gruntowych. 6166
2397 nr XL/178/2002 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno na obszarze wsi Sitno - tereny trasy komunikacyjnej, przedłużenie ul. 1-go Maja do ul. Grudziądzkiej. 6167
POROZUMIENIE
2398 nr 123/2002 zawarte w dniu 18 sierpnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w sprawie przekazania środków pieniężnych na remont drogi powiatowej nr 683 Rzepiszyn-Łagiewniki. 6170
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]