Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 18 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2364 nr XLII/502/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/424/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2001 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty administracyjnej i sposobu jej po 6083
2365 nr XLIV/351/02 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 6083
2366 nr XLIV/352/02 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania. 6087
2367 nr XLIV/225/2002 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 6087
2368 nr XXVII/198/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grucie w Zespół Szkół. 6089
2369 nr XXXII/230/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica. 6089
2370 nr 834/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. 6095
2371 nr XLVII/494/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta Brodnicy obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilośc 6096
2372 nr 216/XXXIX/02 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego. 6096
2373 nr XXXVII/262/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 13 września 2002 r. w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej położonej w Gostycynie do kategorii dróg gminnych. 6097
2374 nr XXXVII/349/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. 6098
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO GMINY WŁOCŁAWEK:
2375 nr LVI/2002 z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek. 6104
2376 nr LXII/2002 z dnia 4 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 6108
POROZUMIENIA:
2377 nr 4/2002 zawarte w dniu 13 września 2002 r. między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Jeżewo w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6109
2378 nr 5/2002 zawarte w dniu 13 września 2002 r. między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Osie w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6110
2379 nr 6/2002 zawarte w dniu 1 października 2002 r. między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Dragacz w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6111
2380 nr 7/2002 zawarte w dniu 1 października 2002 r. między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Lniano w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6112
2381 nr 8/2002 zawarte w dniu 1 października 2002 r. między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Świekatowo w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6113
2382 nr 9/2002 zawarte w dniu 1 października 2002 r. między Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Bukowiec w sprawie powierzenia przez Powiat Świecki niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 6114
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]