Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 15 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2350 nr XVI/191/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Wielka - teren przemysłowo-usługowy (działka nr 230/2). 6038
2351 nr XVI/197/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Przysiek dot. terenu mieszkaniowego (działki 199/7, 199/9). 6041
2352 nr XIX/222/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Mała - tereny mieszkaniowe (działki nr 258/1 i 259 - część o powierzchni ca 1 6044
2353 nr XIX/225/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Łążyn - tereny zagrodowe i mieszkaniowe (działki nr 73 - część o powierzchni ca 0,60 6047
2354 nr XXXVII/232/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łasin dla terenu sołectwa Łasin Wybudowanie (działki nr 27/1 i 75/3, obręb Wybudowanie Łasińskie) 6052
2355 nr XXVIII/339/2002 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przep 6058
2356 nr XLIV/261/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego. 6059
2357 nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego. 6066
2358 nr XLVIII/343/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa 6068
2359 nr XLVIII/347/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym. 6069
2360 nr XLVIII/350/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 6069
2361 nr XL/411/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 16 września 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 6071
2362 nr XXXII/182/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 września 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali. 6076
2363 nr XXXIII/177/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 24 września 2002 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grążawach. 6077
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]