Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 113 Bydgoszcz, 08 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2328 nr IV/41/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego. 5983
2329 nr XXXV/2/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 5984
2330 nr XXXV/5/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki. 5988
2331 nr XXXVI/337/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych i dojazdowych do kategorii dróg gminnych. 5989
2332 nr XLIII/266/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 5991
2333 nr XLIII/267/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 5993
2334 nr XLIII/268/02 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/226/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w ty 5997
2335 nr XXXIV/206/2002 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Świekatowo. 5997
2336 nr XLII/160/2002 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 3 września 2002 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świedziebni. 5998
2337 nr XXV/253/2002 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 września 2002 r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających. 5999
2338 nr XL/251/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chełmińskiego. 6000
2339 nr XLII/237/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 6001
2340 nr 1168/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania oraz zmian w podziale Miasta Torunia na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Po 6001
2341 nr 1190/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 6028
2342 nr 1191/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. 6028
2343 nr 1195/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania do składowania odpadów pochodzących spoza terenu Gminy Miasta Toruń na Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu. 6029
2344 nr 1198/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 6029
2345 nr 1199/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. o zmianie uchwały nr 1084/2002 Rady Miasta Torunia w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Torunia. 6030
2346 nr 1201/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6034
2347 nr 1203/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 6034
2348 nr XXII/236/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 6035
POROZUMIENIE
2349 nr 115/2002 zawarte w dniu 23 lipca 2002 r. pomiędzy Gminą Gniewkowo a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania środków pieniężnych przez Gminę Gniewkowo na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 6035
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]