Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 112 Bydgoszcz, 04 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
2307 nr 45/2002 z dnia 19 września 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 195/2001 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 5939
2308 nr 46/2002 z dnia 27 września 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 41/2002 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 5939
2309 nr 47/2002 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 5939
2310 nr 48/2002 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. 5940
UCHWAŁY:
2311 nr 807/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. 5940
2312 nr XXIV-136/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie statutu Miasta Nieszawa. 5941
2313 nr XXIV-137/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieszawa. 5954
2314 nr XXXIV/372/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 sierpnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia in 5958
2315 nr XXXIV/373/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Kcyni. 5959
2316 nr XXXV/311/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Mogilno. 5962
2317 nr XXXV/312/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. 5962
2318 nr XXXV/316/2002 r. Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie Gminy Mogilno. 5962
2319 nr XLII/351/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2000 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2000 r., dotyczącej polityki Powiatu Nakielskiego wobec organizacji pozarządowych. 5963
2320 nr 464/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie w latach 2002-2006. 5967
2321 nr XXVII/183/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych. 5970
2322 nr 228/XXVII/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dragacz w latach 2002-2006. 5972
2323 nr XXVIII/175/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 5975
2324 nr XXVIII/177/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 5976
2325 nr LV/504/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 września 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu Mickiewicza w Tucholi. 5977
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
2326 z dnia 1 października 2002 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 5978
POROZUMIENIE
2327 nr 127/2002 zawarte dnia 22 maja 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Urzędem Miejskim w Janikowie w sprawie przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie przebudowy mostu drogowego w Janikowie. 5978
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]