Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 111 Bydgoszcz, 01 paĽdziernik 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2299 nr LVI/443/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Dziemiony obejmującej teren pod usługi handlowe, składy i magazyny. 5914
2300 nr LVI/444/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Dźwierzno obejmującej teren pod eksploatację kruszyw. 5917
2301 nr LVI/445/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Głuchowo obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe. 5920
2302 nr LVI/446/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Mirakowo obejmującej teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe z działalnością usługową. 5923
INFORMACJE:
2303 z dnia 10 września 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1052/3394/W/OWA/2002/RW udzielającej koncesji dla przedsiębiorcy 5926
2304 z dnia 13 września 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/81-A/5/2002/III/AS zatwierdzającej taryfę dla 5927
2305 z dnia 19 września 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/33-A/5/2002/III/MJ zatwierdzającej zmianę taryfy dla przedsiębiorstwa 5931
2306 z dnia 19 września 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1384-A/4/2002/II/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego 5932
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]