Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 110 Bydgoszcz, 27 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2227 nr XXIX/184/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Tłuchowie. 5862
2228 nr LVI/437/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 5862
2229 nr LVI/438/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należn 5863
2230 nr LVI/440/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. 5866
2231 nr LVI/442/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zwolnień podatkowych. 5866
2232 nr XXXV/249/02 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 5867
2233 nr XXXV/252/02 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Płużnica. 5870
2234 nr XXXV/253/02 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach2002-2006. 5873
2235 nr XLIV/335/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 5875
2236 nr XLIV/336/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług na terenie Miasta Chełmży. 5876
2237 nr XLIV/338/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia stawek czynszu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w budowie, stanowiących mieszkaniowy zasób Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o 5877
2238 nr XLIV/339/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia stawek czynszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, stanowiącym mieszkaniowy zasób Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. . 5878
2239 nr XXVII/199/2002 Rady Gminy Gruta z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 5878
POROZUMIENIA:
2240 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Inowrocławskiego a sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5879
2241 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Żnińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5879
2242 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów (dot. ZSZ w Solcu Kujawskim). 5880
2243 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów (dot. ZSZ w Koronowie). 5880
2244 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Grudziądza w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5881
2245 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Włocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5881
2246 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5882
2247 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Włocławek w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5882
2248 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Torunia w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5883
2249 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5883
2250 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Lipnowskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5884
2251 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Golub-Dobrzyń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5884
2252 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Toruńskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5885
2253 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Mogilno w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5885
2254 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Jabłonowo Pomorskie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5886
2255 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Unisław w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5886
2256 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5887
2257 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Rypinie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5887
2258 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Wąbrzeskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5888
2259 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Świeckiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5888
2260 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5889
2261 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Brodnicy w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5889
2262 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5890
2263 z dnia 17 stycznia 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Radziejów Kujawski w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5890
2264 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Inowrocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5891
2265 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Żnińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów . 5891
2266 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Ziemskiego Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów.(dot. ZSZ w Koronowie). 5891
2267 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Ziemskiego Bydgoskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. (dot. ZSZ w Solcu Kujawskim). 5892
2268 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Grudziądz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów . 5892
2269 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Włocławskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5892
2270 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5893
2271 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Włocławek w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów . 5893
2272 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Miasta Toruń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów . 5893
2273 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5894
2274 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Lipnowskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5894
2275 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Golub-Dobrzyń w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5895
2276 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Toruńskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5895
2277 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Mogilnie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5895
2278 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Jabłonowo Pomorskie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5896
2279 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Gminy Unisław w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5896
2280 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów . 5896
2281 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Rypinie w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów . 5897
2282 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Wąbrzeskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5897
2283 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu w Tucholi w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów . 5897
2284 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5898
2285 aneks z dnia 17 stycznia 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Radziejów Kujawski w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5898
2286 aneks z dnia 27 marca 2002 r. do porozumienia z dnia 3 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Chełmińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5898
2287 z dnia 27 marca 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Chełmińskiego w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów. 5899
2288 z dnia 8 maja 2002 r. zawarte pomiędzy Powiatem Tucholskim a Zarządem Miejskim w Tucholi w sprawie powierzenia Gminie Tuchola niektórych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Tucholskiego . 5899
2289 aneks z dnia 29 maja 2002 r. do porozumienia z dnia 15 lipca 1999 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie punktu paszportowego. 5900
2290 z dnia 6 czerwca 2002 r. zawarte pomiędzy Gminą Janikowo a Zarządem Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przekazania środków pieniężnych na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. 5900
2291 z dnia 20 czerwca 2002 r. zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Solec Kujawski w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/1586/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia międzygminnego zadań z za 5901
2292 aneks nr 1/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. do porozumienia z dnia 21 grudnia 2001 r. zawartego pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Samorządem Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przekazania środków pieniężnych. 5903
2293 aneks nr 1/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. do porozumienia z dnia 15 lutego 2002 r. zawartego pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a samorządem Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przekazania środków pieniężnych. 5903
2294 z dnia 28 czerwca 2002 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmińskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 5903
2295 z dnia 15 lipca 2002 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 5905
2296 nr 1/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Nowe w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji publicznej. 5906
2297 nr 2/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Drzycim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 5907
2298 nr 3/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Gminy Świecie w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 5908
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]