Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 06 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
207 nr XXIX/183/2001 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rypińskiego. 602
208 nr XXVIII/249/2001 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej. 602
209 nr XXVII/139/2001 Rady Miejskiej w Baruchowo z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 603
210 nr XXXI/237/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu, flagi i pieczęci Gminy Pruszcz. 604
211 nr XXIV/15/2001 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych jeziora Kuchnia. 608
212 nr XXVIII/315/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 608
213 nr XXVIII/317/2001 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 609
214 nr XXIX/134/2001 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian Statucie Gminy. 609
215 nr 856/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszarów oznaczonych symbolami P 65 UT, P 95 UR/MN, P 101 RZ oraz P 104 RL. 610
216 nr XXVIII/271/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej w Żurczynie, Gmina Szubin. 615
217 nr XLII/1270/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Bydgoszczy - 621
218 nr XXXVIII/524/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 września 2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego pomiędzy linią kolejową Gdynia - Katowice a ul. Poznańską i Bag 625
219 nr XXIX/276/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1105 i 1106 w Szubinie przy ul. Łabiszyńskiej. 635
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]