Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 109 Bydgoszcz, 24 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2214 nr XLIV/230/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu. 5814
2215 nr XLIV/231/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu. 5815
2216 nr XXX/243/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 5817
2217 nr XXV/171/2002 Rady Gminy Topólka z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania. 5818
2218 nr XXXI/251/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. 5819
2219 nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego. 5819
2220 nr XLIII/504/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 5832
2221 nr XXXVII/235/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. 5834
2222 nr XXXVII/236/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Łasin. 5840
2223 nr XXXVII/237/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 5842
2224 nr XXXIX/344/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 września 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. 5854
2225 nr 85/XLIV/2002 Rady Miasta Włocławka z dnia 9 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta Włocławka. 5854
POROZUMIENIE
2226 zawarte w dniu 1 września 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Panem Romualdem Kosieniakiem a Zarządem Miasta Bydgoszczy w sprawie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy. 5855
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]