Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 108 Bydgoszcz, 16 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2206 nr XLII/137/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zawieszenia płatności czynszu i odraczania płatności należności oraz umorzenia płatności związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych i komunalnych zasobach Miasta Grudziądza. 5746
2207 nr LII/1687/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli 5747
2208 nr XL/355/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług turystycznych we wsi Zabartowo, Gmina Więcbork. 5767
2209 nr V/42/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Osielsko na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5773
2210 nr XXVII/168/2002 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XI/82/2000 z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 5773
2211 nr XL/164/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. 5773
2212 nr XXXV/294/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 13 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu sieci wodociągowej od wsi Wierzejewice do Janikowa oraz przebiegu sieci kanalizacyjnej od wsi Głogówiec przez Trlą 5774
INFORMACJA
2213 z dnia 6 września 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/305B/415/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 5809
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]