Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 107 Bydgoszcz, 13 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2185 nr XXXII/280/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zorganizowania i prowadzenia na terenie Gminy Więcbork mieszkań chronionych, określenia zasad i kryteriów przyznawania środowiskowej formy pomocy w postaci mieszkań chroni 5707
2186 nr XXXI/187/2002 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Górznie. 5708
2187 nr XLIV/313/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Gniewkowo. 5712
2188 nr XLIV/322/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przezna 5712
2189 nr XXX/204/2002 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Lubiewie. 5713
2190 nr XXX/207/2002 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 5713
2191 nr 1129/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów. 5714
2192 nr 1136/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5719
2193 nr XXX/234/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze. 5722
2194 nr XXX/235/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania. 5722
2195 nr XXX/236/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów u 5723
2196 nr XXXIII/281/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr LXVIII/186/98 Zarządu Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na okręgi i obwody wyborcze do przepr 5724
2197 nr XXXIII/280/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5727
2198 nr XXXII/282/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia stawek opłat za czynności administracyjne. 5729
2199 nr XLII/227/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 5729
2200 nr XLII/232/2002 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz w 5734
2201 nr XXXV/150/2002 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Książkach. 5735
2202 nr XXXII/148/2002 Rady Gminy Radziejów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Radziejów na obwody głosowania. 5737
2203 nr XXXII/215/2002 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Lubiewo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5739
2204 nr XL/226/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Lubraniec na obwody głosowania. 5739
POROZUMIENIE
2205 nr 120 zawarte w dniu 10 lipca 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie powierzenia Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego. 5740
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]