Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 106 Bydgoszcz, 11 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2183 nr XXXVIII/256/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 luty 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części Miasta Nowe. 5662
2184 nr XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki 838 oraz działek nr 610 5695
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]