Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 105 Bydgoszcz, 09 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2165 nr 19/101/2002 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2001 r. 5635
2166 nr XXXII/286/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jeżewie. 5636
2167 nr XXXII/283/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie. 5637
2168 nr XXXIII/288/2002 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie. 5639
2169 nr XLII/264/02 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łysomice. 5640
2170 nr XL/256/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Stawkach. 5641
2171 nr XL/257/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Służewie. 5642
2172 nr 218/XXVI/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolu Samorządowym i odpłatności rodziców z tego tytułu. 5642
2173 nr 219/XXVI/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Dragacz. 5643
2174 nr 221/XXVI/2002 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Dragacz na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5643
2175 nr 222/XXVI/2002 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 5645
2176 nr XLII/324/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia gminnej świetlicy szkolnej. 5646
2177 nr 1157/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla obszaru położonego przy ul. Odległej, oznaczonego symbolami J 69 RP i J 67 RP. 5647
2178 nr 1158/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem P24ZP, położonego przy ulicy Idzikowskiego. 5650
2179 nr XXX/141/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 128/10 położonej we wsi Gołaszewo, Gmina Kowal w zakresie lokalizacji urządzeń i budowli oczyszczalni ściekó 5652
INFORMACJE:
2180 z dnia 20 sierpnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1049/2497/W/2/2002/MJ w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie. 5656
2181 z dnia 20 sierpnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/618A/2497/W/2/2002/MJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie, określonego w koncesj 5656
2182 z dnia 27 sierpnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/715-A/4/2002/II/AK zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie ciepła. 5657
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]