Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 104 Bydgoszcz, 06 wrzesień 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2151 nr 177/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zastępczego podziału Miasta Lipna na obwody głosowania. 5594
UCHWAŁY:
2152 nr XLVI/237/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Chodecz. 5594
2153 nr XLI/237/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5596
2154 nr XXXIII/405/02 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5596
2155 nr XLIII/205/2002 Rady Gminy Raciążek z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Raciążku - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 5598
2156 nr XXIV/157/02 Rady Gminy Kikół z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5598
2157 nr 1146/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 11 w Toruniu. 5599
2158 nr 1147/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 12 w Toruniu. 5603
2159 nr 1148/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 13 w Toruniu. 5608
2160 nr 1149/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 14 w Toruniu. 5612
2161 nr 1150/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 15 w Toruniu. 5616
2162 nr 1151/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 31 w Toruniu. 5621
2163 nr 1152/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu. 5625
2164 nr XXXVI/267/2002 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 5630
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]