Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 103 Bydgoszcz, 05 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2122 nr XLI/281/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i nadania Statutu Zespołowi Szkół. 5507
2123 nr X/31/2002 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2002 r. 5511
2124 nr XXXVII/210/02 Rada Gminy Dobre z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminny Zakład Komunalny. 5515
2125 nr XXXI/174/2002 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie i nadania mu statutu. 5519
2126 nr XXXIV/243/2002 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5520
2127 nr XXXIII/335/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5520
2128 nr XXXIII/336/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania. 5521
2129 nr XXXIII/337/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia. 5521
2130 nr XXXIII/338/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich poboru. 5526
2131 nr XXLII/203/2002 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 5526
2132 nr XXXIII/168/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5526
2133 nr XXXIX/244/02 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim i nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Kijewie Królewskim. 5527
2134 nr XXXIV/351/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w miejscowości Mokre w Zespół Szkół. 5540
2135 nr XXXIV/352/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w miejscowości Piaski w Zespół Szkół. 5540
2136 nr XXXIV/353/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w miejscowości Wałdowo Szlacheckie w Zespół Szkół. 5541
2137 nr XXXIV/354/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 4 w miejscowości Ruda w Zespół Szkół. 5541
2138 nr XLVII/480/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. 5542
2139 nr XLVII/481/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany podziału Miasta Brodnicy na obwody głosowania. 5543
2140 nr XLVII/482/2002 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Rady Miejskiej w Brodnicy, Rady Powiatu Brodnickiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 5544
2141 nr XXXVI/225/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5544
2142 nr XXXIV/273/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. 5544
2143 nr XXXIV/274/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych. 5545
2144 nr XXIX/151/2002 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie nad Osą. 5545
2145 nr XXIX/152/2002 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie nad Osą. 5547
2146 nr IV/40/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego dla uczniów szkół z terenu Gminy Osielsko. 5548
2147 nr XXXVI/366/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Złotniki Kujawskie uchwalonego uchwałą Rady Gminy nr XXXI/332/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. 5549
2148 nr XXXVII/376/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie. 5549
2149 nr XXXIII/213/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5550
POROZUMIENIE
2150 zawarte w dniu 1 sierpnia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 5550
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]