Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 102 Bydgoszcz, 02 wrzesień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2095 nr XXIX/301/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 5467
2096 nr XXX/304/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/301/2002 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 5467
2097 nr XXIX/302/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 5468
2098 nr XXV/142/02 Rady Gminy Choceń z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. 5473
2099 nr XXV/148/02 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. 5474
2100 nr XXXIV/167/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu. 5475
2101 nr XXVIII/179/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5477
2102 nr XXX/305/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłków jednorazowych i pomocy w naturze. 5478
2103 nr XXX/306/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5478
2104 nr XXXV/258/2002 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 5479
2105 nr XXXVIII/367/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. 5482
2106 nr XXXVIII/368/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikat w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 5483
2107 nr XXXVIII/375/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5483
2108 nr XXXVIII/376/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania. 5484
2109 nr XXXIX/250/2002 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. 5484
2110 nr XXXIII/355/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta w Kcyni na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5485
2111 nr XXXIII/356/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy i miasta na stałe obwody głosowania. 5486
2112 nr XXXIII/361/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. o uchyleniu uchwał w sprawie utworzenia i nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kcyni i Kowalewku. 5486
2113 nr XXXVIII/221/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. 5487
2114 nr XXVII/259/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchylenia stawek opłaty administracyjnej na rok 2002. 5492
2115 nr XXVII/261/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie. 5492
2116 nr XXVII/262/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wąbrzeźno. 5498
2117 nr XXVII/265/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5501
2118 nr XXVII/266/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie obwodów głosowania. 5501
2119 nr XXIX/182/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania. 5502
2120 nr XXXVII/240/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. 5502
2121 nr XXXIII/182/02 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania. 5503
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]