Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 30 sierpień 2002
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2063 nr 167/2002 z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie zastępczego podziału Gminy Świecie nad Osą na okręgi wyborcze na kadencję 2002-2006. 5427
UCHWAŁY:
2064 nr XXVI/458/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2002 rok. 5427
2065 nr XXVI/460/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żnin. 5428
2066 nr XXVI/463/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie oraz nadania statutu. 5432
2067 nr XXXIII/5/2002 Rady Gminy Sadki z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 5432
2068 nr XXXIV/165/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5433
2069 nr XXVIII/473/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5433
2070 nr XXVIII/474/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania. 5434
2071 nr XXVIII/481/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu płacowego z dnia 29 września 2000 r. 5436
2072 nr XXXVIII/224/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pokrzydowie. 5437
2073 nr LII/273/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy w Barcinie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5438
2074 nr LII/276/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 5438
2075 nr XXXII/347/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5440
2076 nr XXXVI/469/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie 5441
2077 nr LI/556/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania. 5448
2078 nr LI/557/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 5449
2079 nr LI/558/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5449
2080 nr LI/567/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/76/99 dotyczącej założenia Gimnazjum nr 2 w Potulicach oraz określenia jego obwodu. 5450
2081 nr LI/569/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/99 dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ślesinie. 5450
2082 nr LI/571/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 6 w Występie oraz określenia jego obwodu. 5451
2083 nr 24/183/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5451
2084 nr 24/184/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia granic obwodów głosowania. 5452
2085 nr 24/186/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 5452
2086 nr XXIV/188/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzyń nad Wisłą w latach 2002-2007. 5454
2087 nr XXV/177/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim w latach 2002-2006. 5458
2088 nr XXV/178/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim. 5460
2089 nr XXV/179/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/181/98 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 1998 r. dot. zasad zbywania nieruchomości komunalnych. 5461
2090 nr XLI/264/2002 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Aleksandrów Kujawski na obwody głosowania. 5462
WYROKI NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO:
2091 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ze skargi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarządu Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 listopada 2001 r. nr XXVIII/300/2001 w 5463
2092 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 listopada 2001 r. nr XXVIII/297/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Sygn. akt II S.A./Gd 352/02) 5463
2093 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 listopada 2001 r. nr XXVIII/298/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Sygn. akt II S.A./Gd 353/02) 5463
2094 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 listopada 2001 r. nr XXVIII/299/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Sygn. akt II S.A./Gd 354/02) 5463
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]