Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 29 sierpień 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2041 nr XXXIV/294/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie procedury przyznawania i rozliczania dotacji. 5379
2042 nr XXIX/137/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5380
2043 nr XXIII/155/02 Rady Gminy Kikół z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania. 5380
2044 nr XXXVII/248/2002 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmian granic obwodów głosowania. 5381
2045 nr XXXVII/249/2002 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych. 5381
2046 nr 454/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Czaple, części wsi Ernestowo i części wsi Wiąg z przeznaczeniem pod budowę rurociągów kanalizacji ściekowej wraz z prz 5382
2047 nr XXVIII/482/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia dla zasilania dzielnicy przemysłowo-składowej w Żninie. 5387
2048 nr LI/560/2002 Rady Miejskiej Nakło nad Notecią z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjną we wsi Gorzeń w Gminie Nakło nad Notecią. 5392
2049 nr XX/153/2001 Rady Gminy w Lisewie z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, w części dotyczącej działki geodezyjnej nr 291/17 położonej na gruntach wsi Lisewo na cele zabudowy stacji bazowej 5397
2050 nr 781/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. 5400
2051 nr 788/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 5400
2052 nr 790/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki 5403
2053 nr LII/1688/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic i skweru. 5404
2054 nr LII/1672/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Bydgoszczy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 5405
2055 nr LII/1673/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Bydgoszczy na stałe obwody głosowania i utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 5409
2056 nr 828/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. 5411
INFORMACJE:
2057 z dnia 5 sierpnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/546-A/5/2002/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, na wytwarzanie, przesyłani 5412
2058 z dnia 6 sierpnia 2002 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/839C/9565/W/OPO/2002/AJ, nr PCC/896C/9565/W/OPO/2002/AJ oraz OCC/255B/9565/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Pana Jana Emmert 5417
2059 z dnia 8 sierpnia 2002 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach cofnięcia kolejno koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr WCC/480A/1449/U/OPO/2002/AJ i nr PCC/504A/1449/U/OPO/2002/AJ udzielonych Zakładom Odkry 5418
2060 z dnia 9 sierpnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/348-A/5/2002/IV/RO zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej 5418
2061 z dnia 14 sierpnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/415-A/3/2002/IV/MJ odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 5422
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
2062 z dnia 23 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędów. 5423
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]