Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 10 Bydgoszcz, 04 marzec 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
190 nr XXV/266/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie. 563
191 nr XXV/270/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowaniem mieniem będącym w dyspozycji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich. 564
192 nr XXXIII/546/2001 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu i nadania mu statutu. 565
193 nr XXXIII/548/2001 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym i nadania jej statutu. 566
194 Uchwała nr XXIV/161/2001 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy. 568
195 nr XXIV/162/2001 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/67/99 Rady Gminy Koneck w dniu 30 lipca 1996 r. zmienionej uchwałą nr XIV/98/2000 Rady Gminy Koneck z dnia 6 marca 2000 r. 568
196 nr XXVI/132/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach prowadzonej w Niegibalicach. 569
197 nr XXVI/133/2001 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach prowadzonej w Witowie. 569
198 nr XXVIII/152/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zmienionej uchwałami 569
199 nr XXIV/138/2001 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. 571
200 nr XX/129/2001 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz ustalenia stawki tej opłaty. 571
201 nr XXIX/194/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Łasin. 574
202 nr XXX/234/2001 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia na rok 2001 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 574
203 nr XXX/248/2001 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żnińskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego. 575
204 nr XXVII/148/01 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, dotyczącej obszaru planowanego odcinka przebiegu drogi ekspresowej S-10 Szczecin - Warsza 590
205 nr 919/2001 Rady Miasta Torunia z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej obszaru planowanego odcinka przebiegu drogi ekspresowej S - 10 Szczecin - Warszawa, będącej południową 595
206 nr XLVI/1469/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Przemysłowo - Rejonowej 600
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]