Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 1 Bydgoszcz, 15 styczeń 2002
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1 nr XXXIII/294/01 Rady Miejskiej w Wiecborku z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2002 r 3
2 nr XXXIII/212/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia powyżej jednego miesiąca terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy 3
3 nr XXXIII/213/2001 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 3
4 nr XXIII/208/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adicenckich 4
5 nr XXIII/209/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adicenckich 4
6 nr XXIX/221/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2002 rok 5
7 nr XXXVI/205/01 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 5
8 nr XXXIII/440/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania 6
9 nr 128/XXIX/01 rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 6
10 nr XXXVIII/608/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez podległe Radzie Gminy organy, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. 7
11 nr XXXVIII/609/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych na rok 2002. 7
12 nr XL/560/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2002 r. 8
13 nr XL/562/2001 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2002 r. 8
14 nr XXX/208/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej. 9
15 nr XXX/210/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy, określenie jej wysokości. 9
16 nr XXIX/240/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w 2002 r. 10
17 nr XXIX/241/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów Rady Miejskiej, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w 2002 r. 10
18 nr XX/105/01 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej. 11
19 nr XXIX/123/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsc pochodzenia zwierząt. 11
20 nr XXIX/125/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej. 12
21 nr XXIX/129/2001 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 12
22 nr XL/222/201 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieście Barcin. 13
23 nr XL/223/201 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Barcin. 17
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]